สโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา

ลักษณะงาน

– หาลูกค้าสนับสนุนสโมสรฟุตบอล

– ทำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ และแผนการดูแลลูกค้า

– สื่อสารโปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่างๆ ลงแต่ละแพลตฟอร์ม ได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ และตรงกลุ่มลูกค้า

– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ตามที่ได้รับมอบหมาย

-อำนวยความความสะดวกและประสานงานลูกค้าร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป

– ชอบงานด้านการตลาด ทันโลก ทันกระแส

– ติด Social ในทางที่ดี และมีประโยชน์

– เข้าใจพื้นฐานงานด้านการตลาด

– เรียนรู้งานได้ไว ช่างสรรหา และพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ

– สามารถลงพื้นที่ และลงมือปฎิบัติงานได้ดี

– สามารถติดต่อสื่อสารงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้

– มีความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ น่าสนใจ และประยุกต์ใช้ได้จริง

– ชอบความท้าทาย กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล

– มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถทำงานต่างจังหวัดได้

หากคุณมีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ และอยากร่วมงานกับเรา…

สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน เดือนละ 2,000 บาท
2.โบนัสประจำปี
3.ปรับเงินเดือนประจำปี
4.ประกันสังคม

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. วุฒิการศึกษา
5. RESUME
6. ผลงาน

สนใจส่ง resume ที่ songkhla.fc2018@gmail.com
หรือสอบถามรายละเอียดที่ 092-099-9999, 084-199-9489 ตั้งแต่เวลา 09.30-18.00 น.

คุณสมบัติเด่น

เบี้ยขยัน เดือนละ2000
ประกันสังคมมี

Careers Online

0/256

ช่องที่มี (*) เป็นช่องบังคับ

เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่การตลาด

สโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี เปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา ลักษณะงาน - หาลูกค้าสนับสนุนสโมสรฟุตบอล - ทำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ และแผนการดูแลลูกค้า - สื่อสารโปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่างๆ ลงแต่ละแพลตฟอร์ม ได้อย่างเหมาะสม ตอบโจทย์ และตรงกลุ่มลูกค้า - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ตามที่ได้รับมอบหมาย -อำนวยความความสะดวกและประสานงานลูกค้าร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์