SONGKHLA FOOTBALL CLUB

นับถอยหลัง…สนามฝึกซ้อม Training Complex ใกล้เสร็จสมบูรณ์

1064

Thumbnail

จากการที่สโมสรสงขลา เอฟ.ซี. ได้ดำเนินการสร้างศูนย์ฝึกเยาวชน พร้อมด้วยสนามซ้อมของทีมชุดใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาวงการฟุตบอลภาคใต้ ในเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว 50% รอเพียงการดำเนินการสร้างตัวอาคารหอพักนักกีฬา และสำนักงานของสโมสร โดยเฉพาะ “สนามซ้อม” ของทีมชุดใหญ่ ณ ตอนนี้ มีการปูหญ้าพาสพาลั่มเสร็จสมบูรณ์ มีการให้ปุ๋ยและตัดหญ้าขึ้นลายรอบแรกไปแล้ว อย่างไรก็ตามตัวพื้นสนามยังไม่พร้อมที่จะให้ทีมชุดใหญ่ลงฝึกซ้อม เนื่องจากหญ้ายังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ อย่างไรก็ตามคาดว่า ตัวสนามจะพร้อมให้ใช้ในอีกประมาณ 30 วัน ถึง 45 วัน นับจากต้นเดือนสิงหาคม

“ตอนนี้ทางเราพยายามเร่งให้ทุกส่วนเสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว โดยเฉพาะตัวสนามหญ้า เนื่องจากทีมชุดใหญ่ต้องเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมสู้ศึกไทยลีก 3 ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเร็วๆ นี้ เชื่อว่าอีกไม่เกิน 45 วัน ชุดใหญ่จะได้ลงทำการฝึกซ้อม ถ้าโชคดีหน่อยก็อาจได้ฝึกซ้อมเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับตัวหญ้าและสภาพอากาศด้วย”