SONGKHLA FOOTBALL CLUB

Concentrate ” สมาธิ ” สิ่งสำคัญต่อนักกีฬาที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

529

Thumbnail

Concentrate ” หรือสมาธิ ” สิ่งสำคัญต่อนักกีฬาที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

สมาธิ เป็นสิ่งสำคัญต่อนักกีฬา โดยเฉพาะในการแข่งขันจำเป็นต้องใช้สมาธิในการเล่นที่สูงมาก เนื่องจากในเกมการแข่งขันจะมีแนงกดดันต่าง ๆ เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นหากนักกีฬาคนไหนมีสมาธิดีกว่า
โอกาสทีทจะได้รับชัยชนะก็จะมีมากด้วย การรวบรวมสมาธิและการควบคุมความตั้งใจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งในการเล่นให้ได้ดีที่สุดของนักกีฬา  การรวบรวมสมาธิเป็นการทำจิตใจให้นิ่งสำหรับทุกอย่าง ห้ามเอาเรื่องใด ๆ ที่ทำให้กวนจิตใจเข้ามาเป็นอุปสรรคหรือเป็นการตัดสิ่งรบกวน สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปทั้งหมด เพื่อที่จะทำให้โฟกัสในการเล่นให้ดีที่สุด เนื่องจากสมาธิ มีตัวแปรมาจากเรื่องของจิตใจ ทำให้หลายคนเสียสมาธิได้ง่ายหากไม่เข้มแข็งพอที่จะแบ่งแยกเรื่องราว ๆ ที่เข้ามา เพราะคนเรามีพื้นฐานจิตใจที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น หรือความหยืดหยุ่นของสภาพจิตใจที่แน่นอนว่าทุกคนไม่ได้มีเท่ากัน ดังนั้นถ้าเป็นนักกีฬามืออาชีพ เขาจะต้องโฟกัสต่อความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยก่อนแข่งมักจะเป็นเรื่องง่ายกับการแค่สูดลมหายใจแล้วนึกในใจว่า ” วันนี้ต้องนิ่งและมีสมาธิ ”

📌ปัญหาที่ทำให้เสียสมาธิมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

● ปัจจัยภายใน ●
– ความรู้สึก
– ความคิดมากจนเกินไป
– ความวิตกกังวล
– ความสับสน
– ความตั้งใจเกินไป
– การกังวลกับการเล่นที่เสียที่ผ่านมา

● ปัจจัยภายนอก ●
– วิเคราะห์สถานการณ์มากจนเกินไป
– เสียงโห่จากแฟนบอลตรงข้ามหรือผู้ชม
– เสียงพูดวิจารณ์
– วิธีการเล่นที่ไม่เป็นดั่งใจ
– กดดันตนเองจากสิ่งรอบข้าง

ทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องใช้สมาธิ เป็นการรวบรวมความนิ่งของตัวเองให้ดีที่สุด และเพื่อที่จะให้สมาธิเป็นส่วนหนึ่งในการพาตัวเองไปสู้เป้าหมายที่วางไว้……