SONGKHLA FOOTBALL CLUB

นายกสมาคมฟุตบอล เผยว่า ฟีฟ่า เตรียมมอบเงินเยี่ยวยา โควิด-19

712

Thumbnail

“บิ๊กอ็อด” พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เผยว่า สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ FIFA เตรียมมอบเงินเยียวยา เพื่อช่วยเหลือวงการฟุตบอลของชาติสมาชิก ที่มีอยู่ 211 ประเทศทั่วโลก หลังจากที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขั้นตอนแรก FIFA จะมอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมฟุตบอล งวดที่ 2 ประจำปี ค.ศ.2020 ตามโครงการ ฟีฟ่าฟอร์เวิร์ด ชาติละ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 16.2 ล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินของแต่ละสมาคม ก่อนที่จะทำการเยียวยาในระดับสโมสร รวมถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป

FIFA ส่งแบบฟอร์มให้ชาติสมาชิก กรอกรายละเอียดถึงผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นตัวเลขที่ชัดเจน พร้อมกับหลักฐานเอกสารสนับสนุน หลังจากนั้น ฟีฟ่าจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน สรุปเป็นโครงการความช่วยเหลือประเทศสมาชิก ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้กรอกเอกสาร ส่งให้ฟีฟ่าพิจารณาแล้ว และมีการติดตามความคืบหน้า

เงินเยียวยาจากโครงการสนับสนุนดังกล่าว คาดว่าอาจได้รับในจำนวนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ โดยฟีฟ่าจะกำหนดระเบียบการใช้งบประมาณมาพร้อมกับเงินเยียวยาที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

สำหรับเงินสนับสนุนประเทศสมาชิก ตามโครงการฟีฟ่าฟอร์เวิร์ด2.0 งวดที่ 2 ประเทศละ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4,865 ล้านบาท)