SONGKHLA FOOTBALL CLUB

ด่วน!! จังหวัดสงขลา ประกาศปิดสถานที่สาธารณะบางแห่งชั่วคราวถึง 12 เมษา

836

Thumbnail

จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา มีการประชุมเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมโรคติดต่อและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยมีคำสั่งปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดสงขชลาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

-ร้านอาหาร รวมถึงร้านที่อยู่ในคูหา รถเข็นแผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านเครื่องเดิม (แต่จะให้เปิดเฉพาะร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแบบนำกลับกินที่อื่น หรือที่เรียกว่า Take Home รวมถึงร้านอาหารในโรงแรม)

-ห้างสรรพสินค้า  ยกเว้น super market, ร้านขายยา, หรือสินค้าเบ็ดเตล็ด

-ตลาดและตลาดนัด ให้จำหน่ายเฉพาะอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสัตว์

-ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม

-พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ

-สถานบรืการสักผิวหนัง

-ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง

-ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานจัดนิทรรศการ

-คลินิกเสริมความงาม

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 12 เมษายน