SONGKHLA FOOTBALL CLUB

สงขลาเอฟซี MOU โรงเรียนคูเต่า ฉลุย !!

911

Thumbnail

หลังจากเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหารสโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี ได้เข้าร่วมการประชุมกับ คณะผู้บริหารโรงเรียนคูเต่าวิทยา เพื่อหาข้อตกลงร่วมในการทำสัญญา Mou (Memorandum of Understanding) ซึ่งเป็นส่วนหนึงของแนวทางและโครงสร้าง Academy ของสโมสรในอนาคต เพื่อเป็นรากฐานความมั่นคงและยั่งยืนของสโมสร โดยจะเป็นการคัดสรรค้นหาบรรดานักเตะช้างเผือก ตั้งแต่อายุ 10-15 ปี ทั้งในจังหวัดสงขลาและ 5 จังหวัดชายแดนใต้ โดยการประชุมในวันนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีข้อสรุปร่วมกัน แต่ทั้งนี้ก็ต้องยื่นเรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการและเขตพื้นที่ พิจารณาถึงความเป็นไปได้เสียก่อน

ล่าสุด ได้มีการเปิดเผยจาก “นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์” ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเต่า เกี่ยวกับความคืบหน้าในข้อตกลง MOU ที่ได้ประชุมกันไป “เขตพื้นที่ได้แนะนำให้ทำลักษณะคล้ายกับโรงเรียนเกาะแต้ววิทยา โดยจะมีการจัดตั้งโครงการตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล นั่นคือ ยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ กำหนดให้มีการสร้างพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นระบบและครบวงจร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเด็กที่ได้รับการคัดเลือก จะมีสวัสดิการจากรัฐบาล กระทรวงศึกษา โรงเรียน และสโมสร”

ทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปและร่างข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างผู้บริหารสโมสรฟุตบอลสงขลาเอฟซี และผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนคูเต่าวิทยาในเร็ววันนี้