1. การคืนสินค้าและการคืนเงิน เงื่อนไขการคืน ต้องเกิดจากลูกค้าได้รับของไม่ตรงกับที่สั่ง หรือเกิดเหตุการณ์ที่สินค้าหมด แล้วพนักงานขายขายสินค้าที่หมด โดยเงื่อนไขการคืนลูกค้าจะต้องมีหลักฐานการสั่งซื้อและสลิปโอนเงิน โดยเงินจะชำระคืนให้กับบัญชีที่โอนมาเพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ค่าส่งสินค้าสโมสรเป็นคนรับผิดชอบ ถ้านอกเหนือจาก2กรณีด้านบน ขอสงานสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี
  2. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี
  3. สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งจองทุกกรณี
  4. สโมสรจัดส่งสินค้าผ่านขนส่ง ไปรษณีย์ไทย และ KERRY หลังจากลูกค้าชำระเงินสามารถแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้ทันที ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันขั้นตอนกรณีไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า สามารถส่งเรื่องร้องเรียน เข้า E MAIL songkhlafc.mkt@gmail.com